ArticleSEO

ดูคะแนน PA/DA แบบง่ายๆ มาดูวิธีกัน

PA หรือ Page Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของหน้าเว็บ DA หรือ Domain Authority หมายถึง คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์คะแนน PA/DA นั้น พัฒนาโดย Moz บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งคะแนนเหล่านี้ เป็นตัววัดที่ช่วยบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ ส่งผลต่ออันดับการค้นหา (SERP) บน Google

บทความนี้ จะแนะนำวิธีดูคะแนน PA/DA อย่างละเอียด พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคะแนน และวิธีเพิ่มคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์

1. ติดตั้งเครื่องมือ Moz Bar

วิธีดูคะแนน PA/DA นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือ Moz Bar

 1. ไปที่ https://moz.com/tools/seo-toolbar
 2. เลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ (Chrome หรือ Firefox)
 3. คลิก “Add to Chrome” หรือ “Add to Firefox”
 4. ทำการติดตั้งตามขั้นตอน

หลังจากติดตั้ง Moz Bar เรียบร้อยแล้ว ไอคอน Moz Bar จะปรากฏบนเว็บเบราว์เซอร์

2. ตรวจสอบคะแนน PA/DA

วิธีตรวจสอบคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์ มีดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการดูคะแนน
 2. คลิกไอคอน Moz Bar บนเว็บเบราว์เซอร์
 3. คะแนน PA/DA ของเว็บไซต์จะแสดงขึ้นมา

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างการแสดงคะแนน PA/DA บน Moz Bar:

จากตัวอย่าง:

 • เว็บไซต์ www.example.com มีคะแนน PA 42
 • เว็บไซต์ www.example.com มีคะแนน DA 58

คะแนน PA/DA แสดงผลแบบ 1-100 คะแนน คะแนนยิ่งสูง แสดงว่าเว็บไซต์มี

 • ความน่าเชื่อถือสูง
 • อันดับการค้นหา (SERP) ดี

3. ความหมายของคะแนน PA/DA

คะแนน PA/DA แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ
คะแนน
ความหมาย
1
1-20
ต่ำ
2
21-40
ปานกลาง
3
41-60
ดี
4
61-80
สูง
5
81-100
สูงมาก

เว็บไซต์ที่มีคะแนน PA/DA สูง มีโอกาสปรากฏบนหน้าแรกของ Google เมื่อผู้ใช้ค้นหาด้วยคำหลักที่เกี่ยวข้อง

ดูคะแนน PA/DA แบบง่าย

4. วิธีเพิ่มคะแนน PA/DA

มีหลายวิธี ที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์ ดังนี้

4.1 สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ:

 • เนื้อหาควรมีประโยชน์ ตรงประเด็น และน่าสนใจ
 • เนื้อหาควรมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
 • เนื้อหาควรมีการอัปเดตอยู่เสมอ

4.2 เพิ่ม Backlink จากเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ:

 • Backlink หมายถึง ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา
 • Backlink จากเว็บไซต์ที่มีคะแนน PA/DA สูง ส่งผลดีต่อคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์เรา

4.3 ปรับแต่ง On-Page SEO:

 • On-Page SEO หมายถึง การปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับการค้นหา
 • ปรับแต่ง Title Tag, Meta Description, Keyword Density
 • ปรับแต่ง URL ให้สื่อความหมาย

4.4 โปรโมทเว็บไซต์บน Social Media:

 • การโปรโมทเว็บไซต์บน Social Media ช่วยดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • ส่งผลดีต่อคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์

4.5 วิเคราะห์คู่แข่ง:

 • วิเคราะห์คะแนน PA/DA ของคู่แข่ง
 • วิเคราะห์กลยุทธ์ SEO ของคู่แข่ง
 • พัฒนากลยุทธ์ SEO ของเราให้ดีกว่า

5. เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ดูคะแนน PA/DA:

เครื่องมือเหล่านี้ มีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์ SEO ช่วยให้เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเว็บไซต์

6. สรุป

 • คะแนน PA/DA เป็นตัววัดความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
 • คะแนน PA/DA ส่งผลต่ออันดับการค้นหา (SERP) บน Google
 • มีหลายวิธี ที่สามารถช่วยเพิ่มคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์
 • การดูคะแนน PA/DA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำ SEO ควรศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ SEO อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์

หวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการดูคะแนน PA/DA และต้องการเพิ่มคะแนน PA/DA ของเว็บไซต์

ฝากติดตามเว็บไซด์นี้ https://medium.com/@tv4265