TimeSheetNews

ครูยุคใหม่ บริหารเวลาอย่างไรให้ปัง! ⏱️

ครู เป็นอาชีพที่เปี่ยมด้วยความทุ่มเท อดทน และเสียสละ หลายท่านทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจให้กับการสอน ดูแลนักเรียน

ปัญหาหนักอก ครูไทยต้องทน:

 • ⏱ งานล้นมือ เอกสารกองโต ตรวจการบ้าน เตรียมบทเรียน
 • เงินเดือนน้อย ไม่พอกับค่าครองชีพ
 • ‍ขาดระบบติดตามงาน ตรวจสอบเวลาทำงาน
 • ‍งานเยอะ ไม่ได้สอนเต็มเวลา
 • หาโปรแกรมจัดการงานยาก

  ทางรอดของครูยุคใหม่:

  “Wisdomfirm.com” ระบบบันทึกการทำงานอัจฉริยะ ช่วยให้ครูจัดการงานได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  ฟีเจอร์เด็ด:

  • ⏱บันทึกเวลาทำงานแบบ Realtime ⏱
  • วิเคราะห์ข้อมูลงาน คำนวณต้นทุนโครงการ
  • ทำงานผ่านเว็บ ไม่ต้องลงโปรแกรม
  • รองรับการทำงานแบบ Work From Home
  • ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบเวลาทำงาน
  • ‍บริหารจัดการงาน ง่าย สะดวก รวดเร็ว ‍
  • เก็บเอกสารสำคัญ ค้นหาสะดวก

  ผลลัพธ์ที่ครูจะได้รับ:

  • ⏱ ประหยัดเวลาทำงาน 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ⏱
  • เพิ่มโอกาสในการขึ้นเงินเดือน
  • จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ‍มีเวลาสอนมากขึ้น ‍
  • ลดความเครียด ทำงานอย่างมีความสุข
  • ที่สำคัญมีรายงานให้ดูว่าวันๆ ทำอะไรไปบ้างให้ นายดู

  ‍ ครูยุคใหม่ ฉลาดใช้เทคโนโลยี

  “Wisdomfirm.com” ตัวช่วยที่จะทำให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา เพิ่มโอกาสในการขึ้นเงินเดือน

  ด้วยระบบของเรา คุณจะ

  • บันทึกเวลาทำงาน ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์
  • คำนวณเวลาทำงาน ล่วงเวลา
  • บริหารจัดการงาน
  • วิเคราะห์ข้อมูลการทำงาน
  • รู้ต้นทุนเวลา วันๆ เสียเวลาไปกับการทำอะไร
  • ทำงานจากที่ไหนก็ได้
  • ประหยัดเวลา
  • ลดเวลาที่ไม่เกิดประโยชน์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  Wisdomfirm.com เหมาะสำหรับ

  • ครู ข้าราชการครู ครูเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย
  • โรงเรียน ประถม มัธยม อาชีวะ
  • องค์กร ธุรกิจ

  Wisdomfirm.com ช่วยให้

  • ครูมีเวลาสอนมากขึ้น
  • บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดภาระงานเอกสาร
  • เพิ่มโอกาสในการขอขึ้นเงินเดือนครู

  พิเศษเฉพาะครู!

  คลิกลงทะเบียนเลย