ArticleSEO

การทํา On-page SEO คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร

On-page SEO หรือ On-site SEO คือ การปรับแต่งเนื้อหาบนหน้าเว็บเพจหรือบนเว็บไซต์ของเราเอง เพื่อให้เหมาะสมและง่ายต่อทั้งผู้ใช้งานเว็บไซต์และตัว Search Algorithm (อัลกอริทึมการค้นหา) ของ Search Engine (เครื่องมือค้นหา) เช่น Google, Bing, Yahoo

เป้าหมายหลักของการทำ On-page SEO คือ การตอบโจทย์ผู้ใช้งานและ Search Engine Algorithm ไปพร้อมกัน ทำให้ Bot ของ Search Engine เข้าใจว่า เว็บไซต์/เว็บเพจของเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไร ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาหรือไม่

ตัวอย่างการทำ On-page SEO

 • การเลือกใช้ Keyword (คำหลัก) : เลือกคำหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บ และผู้ใช้ค้นหาบ่อย นำมาใช้ใน:
  • หัวข้อหน้าเพจ (SEO/Meta Title)
  • คำอธิบายหน้าเพจ (Meta Description)
  • เนื้อหาบนหน้าเว็บ
  • URL
 • คุณภาพของคอนเทนต์หรือบทความ: เนื้อหาต้องมีคุณภาพ น่าสนใจ ตรงประเด็น อ่านง่าย informative และครบถ้วน
 • โครงสร้างเนื้อหา: จัดเนื้อหาให้อ่านง่าย แบ่งย่อหน้า ใส่หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง
 • รูปภาพ: ใส่ alt text ให้กับรูปภาพ
 • การใส่ Internal Link: ใส่ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้อง
 • ความเร็วในการโหลด: เว็บไซต์ควรโหลดเร็ว
 • การใช้งานบนมือถือ: เว็บไซต์ควรแสดงผลบนมือถือได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของการทํา on-page seo

 • ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine: เมื่อ Search Engine เข้าใจว่าเว็บไซต์ของเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไร เว็บไซต์ของเราก็มีโอกาสปรากฏบนหน้าแรกของ Search Engine
 • ช่วยเพิ่ม Organic Traffic: เมื่อเว็บไซต์ของเราติดอันดับบนหน้าแรก ผู้ใช้ก็มีโอกาสคลิกเข้ามาเว็บไซต์ของเรามากขึ้น
 • ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ: เว็บไซต์ที่ทำ On-page SEO มักมีเนื้อหาที่มีคุณภาพ
 • ช่วยเพิ่ม Conversion Rate: เมื่อผู้ใช้เจอสิ่งที่ต้องการบนเว็บไซต์ ก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งที่เราต้องการ เช่น ซื้อสินค้า สมัครสมาชิก

สรุป : การทํา on-page seo

On-page SEO เป็นส่วนสำคัญของ SEO การทำ On-page SEO ที่ดี ช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับบนหน้าแรกของ Search Engine เพิ่ม Organic Traffic สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่ม Conversion Rate